Wyszukiwarka

Utrzymanie terenów zielonych

- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
- bieżące odchwaszczanie misy wokół drzew
- bieżące pielęgnowanie i formowanie żywopłotów
- pielęgnacja trawników (regularne koszenie i nawożenie)
- regularne podlewanie terenów zielonych