Wyszukiwarka

Prace naprawcze i konserwacyjne

- regularne przeglądy stanu technicznego budynku
- prowadzenie ewidencji zgłoszeń i napraw
- usuwanie usterek
- zakup niezbędnych materiałów w porozumieniu z Zamawiającym
- prace naprawcze i konserwacyjne zlecone przez Zamawiającego
- obsługa technika 24h w przypadku poważnych awarii