Wyszukiwarka

Odśnieżanie

- odśnieżanie poprzez zastosowanie pługów mechanicznych
- ręczne odgarnianie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów
- usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli
- doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny w strefie schodów, wejść do klatek